Over de auteurs

Jos Kuiper was werkzaam als methodiekdocent en supervisor binnen de voltijd- en deeltijdopleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Pedagogiek van hogeschool Windesheim in Zwolle.


Peter Zijsling is werkzaam als methodiekdocent en supervisor binnen de voltijd- en deeltijdopleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening van hogeschool Windesheim in Zwolle.

 

Over de website

Ter ondersteuning van de tweede druk van het boek Methodisch handelen inzichtelijk vinden studenten en docenten op deze website extra materiaal. 
 

Veel van de opdrachten in Methodisch handelen inzichtelijk gaan over de bewoners van het Jan de Ruiterplein. Dit plein vormt zowel in het boek als op de website de leidraad bij elke stap in de cyclus van methodisch handelen. Het is de overkoepelende casus aan de hand waarvan de theorie gaat leven. Neem alvast een kijkje op het plein!

 

Studenten vinden naast extra opdrachten bij de casus op deze website ook powerpointpresentaties en antwoorden bij de vragen uit het boek. Deze zijn per hoofdstuk gerangschikt en te downloaden na het aanmaken van een account. 


Voor docenten is er een docenthandleiding bij deze uitgave met daarbij per hoofdstuk extra lesmateriaal en powerpointpresentaties. Toegang tot het docentendeel verkrijgt een docent na een goedgekeurde aanvraag van een docentexemplaar.


Over het boek

Methodisch handelen lijkt een vanzelfsprekende basisvaardigheid voor een professionele hulpverlener, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Voor veel aankomende hulpverleners is het lastig om het concept van methodisch handelen onder de knie te krijgen. 


Methodisch handelen inzichtelijk biedt de student stap voor stap inzicht in het concept van methodisch handelen. De vele praktische voorbeelden maken duidelijk wat methodisch handelen precies is. Theorie wordt in deze uitgave wel aangereikt, maar dient niet voortdurend als leidraad. Door de behandeling van kernbegrippen in een begrijpelijk context te plaatsen, maken aankomende hulpverleners kennis met de negen fasen van de plancyclus en leren ze deze toe te passen en te relateren aan de verschillende beroepspraktijken.
 


Heb je de eerste druk? Klik dan op het boek hieronder voor de bijbehorende website.

1e druk