Meer informatie over het plein

    Gemeentelijke cijfers van
    het plein


    PowerPoint met

    plattegrond   Om je een beter beeld te
  vormen van het plein kun
  je de PowerPoint bekijken.
  Hierin staat nogmaals de
  plattegrond, en ook wat
  cases en aanvullende
  achtergrondinformatie. 

   

  Het Jan de Ruiterplein

  We nemen jullie mee naar een middelgrote stad in Nederland. Een prachtige oude stad. Met middeleeuwse gebouwen, stadspoorten, grachten en pleinen en liefelijke parken. Maar ook een stad die bruist van het leven, waar kunst en cultuur een voorname plaats innemen en waar alle bewoners trots zijn op de ultramoderne schouwburg en het unieke muziekcentrum. Een stad waar welgeteld 63 verschillende culturen wonen en waar de bewoners prat gaan op hun multiculturele karakter. Een stad waar arm en rijk samenleven. Kortom een stad waar alles gebeurt.
   

  Het is wel zo dat er in een levende stad als deze ook veel verschillen zijn: prachtige villawijken en oude, soms wat vervallen buurten; hummers en bakfietsen; mensen in merkkleding en zwervers die blij zijn met een versleten spijkerbroek; arbeiders en directeuren.

  In die stad ligt direct achter het station en pal tegen het centrum een oude woonwijk met een pleintje: het J. de Ruiterplein. Aan dat plein wonen de mensen waarover we schrijven. Elk huisje kent zijn kruisje, zo ook op het J. de Ruiterplein. Een aantal huisjes is het niet gelukt in stilte het kruis te dragen. De bewoners daarvan hebben hulp gezocht van een professioneel hulpverlener.

  De bewoners, de casussen

  Het wel en wee van de bewoners op het Jan de Ruiterplein speelt een grote rol in Methodisch handelen inzichtelijk. Het vormt de leidraad bij elke stap in de cyclus van het methodisch handelen. Zo komt de theorie tot leven.


  De bewoners van het plein hebben toestemming gegeven om hun verhaal te gebruiken, omdat ze menen dat toekomstige professionals daarmee hun voordeel kunnen doen. Zo ontmoeten we bijvoorbeeld Karel van nummer 37 en Marie die drie deuren verderop woont. Elke casus biedt meer inzicht in de theorie. Bij elke casus worden opdrachten aangeboden die per hoofdstuk te vinden zijn onder het tabblad Student


  Het plein

  Het Jan de Ruiterplein is rond 1900 gebouwd in een middelgrote stad met nu ruim 110 duizend bewoners. Het plein en de straten in de buurt worden bevolkt door diverse personen waarvan sommigen tot de doelgroep van het Social work behoren. Ook winkels en voorzieningen zijn ruim aanwezig. Eigenlijk kun je wel spreken van een 'dorp' in een grote stad. De buurtbewoners zijn er trots op hun woonomgeving.


  Zoals de heer Mohanni zegt: 'Natuurlijk is er wel eens ellende in de buurt. Maar het is wel onze ellende in onze buurt'.


  Plattegrond